ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทฯ
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์  ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ
  • ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั่วโลก ประเทศไทย และจังหวัดชัยนาท และรายงานการเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้กำชับให้ส่วนราชการ ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.มท. ที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งครัด อาทิ การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,928