พิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

 

  • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาด เข้าร่วมประกอบพิธี
  • ในการนี้ประธานในพิธี ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้ จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และอ่านคำถวาย อาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ใน ประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้
  • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตั้งแต่นั้นมา ไม่มีข้าศึกใดกล้ามารุกรานชาติไทยนานถึง 150 ปี ซึ่งวันที่พระองค์มีชัยชนะนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2135 หรือเมื่อ 426 ปีล่วงมาแล้ว แต่เดิมนั้น วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เรียกกันว่า “ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และทางกองทัพไทยได้กำหนดให้เป็น “วันกองทัพไทย” ด้วย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหม่ให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่ 25 มกราคม โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,864