ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจ อ.บ.ต. วังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้นำทีม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอำเภอหันคา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , สมาชิก อส. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , เจ้าหน้าที่ รพ. สต. ,อสม. รับการตรวจเยี่ยม

  • ทั้งนี้ นางศุภรินทร์ เสนาธง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดชัยนาท ที่ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดชัยนาท อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,845