นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินของวัดธรรมามูลวรวิหาร แด่ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติสุธี

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินของวัดธรรมามูลวรวิหาร แด่ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ร่วมถวายเงิน จำนวน ๓,๘๐๐ บาท ณ พระอุโบสถ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,733