นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และสามเณร แม่ชี นักบวช และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มความสามารถในการมองเห็น บรรเทาปัญหาในการปฏิบัติศาสนกิจ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบการผ่าตัดบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนภารกิจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 มีเป้าหมายผู้เข้ารับบริการ จำนวน 318 ราย ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 167 รูป แม่ชี จำนวน 2 ราย นักบวชศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ราย และประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 148 ราย 
    โดยมี ปลัดจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และนายอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมตรวจเยี่ยม ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,611