นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานแถลงข่าวงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕"

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สวนลุงอำนวย) หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
    นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานแถลงข่าวงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕" ภายใต้แนวคิด “ชัยนาทเมืองปลอดภัย สีสันใหม่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวา เป็นการสร้างโอกาสแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการนำสินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าโอทอปในท้องถิ่นมาจำหน่าย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดเป็นสื่อกลาง และมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การประกวดทำอาหารคาว - หวาน จากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันคู่รักชาวสวนปอกและกินส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันปอกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สวยงาม) และการออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายภัทรพล คุ้มชะนะ เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  ร่วมงานแถลงข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,607