วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยกองงานเลขานุการ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจการ อำเภอวัดสิงห์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอมโนรมย์ วัดอู่ตะเภา การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,682