นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕"

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
      นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕"  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ชัยนาทเมืองปลอดภัย สีสันใหม่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
      โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การประกวดทำอาหารคาว - หวาน จากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันคู่รักชาวสวนปอกและกินส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันปอกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สวยงาม) การออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
     สำหรับผลการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฐิติมา ทับทอง (สวนโชคชัย) ๙๘ หมู่ที่ ๘ ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
      ผลการแข่งขันประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวา
- ประเภทอาหารคาว รางวัลที่ ๑ ได้แก่ เมนูส้มโอสำราญ (ทีมปรุงจิตต์)
- ประเภทอาหารหวาน รางวัลที่ ๑ ได้แก่ เมนูเค้กส้มโอ (ทีมครัวท้ายวัง)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,654