โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอเมือง และอำเภอหนองมะโมง

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอเมือง และอำเภอหนองมะโมง พร้อมด้วยกองงานเลขานุการ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจการ อำเภอเมือง วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม อำเภอหนองมะโมง วัดหนองเดิ่น การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,699