โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอสรรคบุรี และอำเภอสรรพยา

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน โครงการตรวจการคณะสงฆ์ อำเภอสรรคบุรี และอำเภอสรรพยา พร้อมด้วยกองงานเลขานุการ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจการ อำเภอสรรคบุรี วัดมหาธาตุ อำเภอสรรพยา วัดตะกู การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,602