คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1321/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ย้าย พศจ.ชน..pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,856