พิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 เพื่อพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังใหม่) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 คน คนละ 1 เล่ม ตามที่ สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสํานักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,866