ประชุมเพื่อถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ
  • วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดสกุณา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายไพฑูรย์  พลอาจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จัดประชุมเพื่อถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด (วัดทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขต อำเภอสรรคบุรี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,886