พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563 โดยมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และพระมงคลกิจโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพหิรัณย์ 2 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีคณะสงฆ์ในจังหวัดชัยนาทจำนวนมากเข้าร่วมการวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ด้วย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,496