ผู้บริหารประจำจังหวัดชัยนาท

 ผู้บริหารประจำจังหวัดชัยนาท 

นายสมบูรณ์  ศิริเวช
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

นายนที  มนตริวัต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
(รอง 1)
 
นางศุภรินทร์  เสนาธง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
(รอง 2) 
 

 

 
 
นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
 

 

 

 

 
 
 
 
       


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,931