ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(รอง 1)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(รอง 2)
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(รอง 3)

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
       

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,856