ตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดชัยนาท
  • วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวอัจฉรา   ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดชัยนาท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ร่วมกับคณะของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท นำโดย นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ ปลัดจังหวัดชัยนาท พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, นายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอวัดสิงห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบเครื่องดื่มและน้ำดื่มเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจบริเวณแยกบ้านโคกสูง ตำบลหนองน้อย และบริเวณตู้ยามชุมชนตำบลมะขามเฒ่า บ้านคลองใหญ่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
  • โดยจังหวัดชัยนาทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดชัยนาท ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้และกระตุ้นเตือนจิตใจสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมทั้งการตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งจะมีจุดตรวจระดับอำเภอ และด่านระดับชุมชน ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดชัยนาท ย้อนหลัง 3 ปี (ระหว่างปี 2560 - 2562) มีค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน มีค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน โดยเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 36 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 34 ราย และเสียชีวิต จำนวน 3 ราย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,833