การประชุม ศปก.จ.ชัยนาท และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ได้มีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 13 - 18 เมษายน 2564
  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  • โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และมีการรายงานการเดินทางจาก 6 จังหวัด ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 10, การรายงานการพบผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 12 และ 13 ของจังหวัดชัยนาท รวมทั้งแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด กรณีการพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในวงกว้างและโรงพยาบาลสนาม ที่ประชุมได้พิจารณาการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 -15 เมษายน 2564 โดยมีมติให้ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2564 พร้อมกับจะมีเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติการตรวจอย่างเข้มข้น หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อไป
  • ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สวนนก วัด หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันตามไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ปิดเพื่อทำความสะอาดทันที จนกว่าการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสจะแล้วเสร็จ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่วนการเดินทางเข้า - ออกจังหวัดชัยนาท ยังคงต้องมีการลงทะเบียนในระบบ chainat to go, แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองเมื่อเข้ามาในพื้นที่ และหากเดินทางมาจาก 6 จังหวัด ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 10 จะต้องกักตัว 14 วัน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังตัวเองจากโรคโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข D M H T T อย่างเคร่งครัด ด้วยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือทำความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,855