โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
  • วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน  2564  นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ประจำปี 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2  เมษายน  2564  ณ  วัดท่าชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสมบูรณ์  ศิริเวช  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  นางจุฬาภร  ศิริเวช  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท  นางศุภรินทร์  เสนาธง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมีพระครูสมุห์พงศ์ยศ  พลญาโน  เจ้าอาวาสวัดท่าชัย  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  • ในการนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคนไทย ซึ่งการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และได้ประโยชน์แก่ผู้ฟังเทศน์ให้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • ทั้งนี้  การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ซึ่งมีพระผู้เทศน์  คือ  พระธรรมธรปรเชษฐ์  ฐานธัมโม  วัดบ้านก่ำ  และพระปลัดรมณภัทร  อภิพัฒโธ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญ  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  โดยการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ  ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้นๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,597